magbo system

Servis kotlov Attack

Servis kotlov Attack zabezpečujeme pre svojich zákazníkov v plnom rozsahu. Záručný servis zabezpečujeme v prípade nami dodaného kotla, technológie bezplatne, pozáručný servis resp. oprava neodborne zapojeného kotla je spoplatnená podľa sadzobníku, zákazník si taktiež hradí náhradné diely, doručovaciu službu a dopravu.

Dobré rady zadarmo 🙂

DPX

– Kotol si dajte zapojiť do Vášho systému ÚK len odborne spôsobilej osobe s oprávnením na montáž kotlov Attack. V prípade neodbornej montáže často dochádza k prehriatiu kotla, dechtovaniu, zníženiu životnosti kotla v dôsledku nízkoteplotnej korózie atď. Taktiež smyčka proti prehriatiu je dôležitá, množstvo“ kurenárov“ ju nedopája. Je veľmi dôležitá pre ochranu kotla a záručné podmienky to vyžadujú. Keď si kúpite kotol, máte 2 roky záruku, keď zapojíte termoregulačnú skupinu Oventrop na nízkoteplotnú ochranu kotla (aj tak Vám treba čerpadlo) tri roky, keď to máte spojené s akumulačnou nádobou Attack-5 rokov.

– Palivové drevo musí dosahovať 12-20% vlhkosti čo odpovedá dvojročnému drevu.

– Drevo na rozkúrenie sa ukladá v poradí hrubé drevo a papier, podpaľač. navrch triesky. Kladenie dreva býva základná chyba, s ktorou sa stretávame v praxi pri rozkúrení. Drevosplyňujúci kotol má trysku na spodku kúreniska, ohrev média prebieha pod tryskou v spodnej komore odkiaľ sú spaliny odsávané ventilátorom cez trubkovnice brzdene turbulátormi do komína.

– popol sa usadzuje v spodnej zadnej časti kotla, málo popola svedčí o správnej funkcii kotla. Po dvoch týždňoch by ste mali vybrať z kotla asi lopatku popola. V takom prípade je splyňovanie dokonalé.

– Raz za dva týždne resp. podľa potreby treba vyčistiť prieduchy v zadnej časti kotla na sopúchu. Treba prečistiť prieduchy pod liatinovým krytom, k tomu dodaná prerážacia tyč – ODKAZ TU.

-Kotol na drevoplyn má vždy pracovať v maximálnom výkone, teplota média v kotly by mala dosahovať 80-90°C, ideálna teplota ako v motore auta,82-83 stupňov C.

Pri rozkurovaní kotla DPX zatlačíte tlačidlo štart na 3 sekundy. Keďže požadovanú teplotu spalín kotol nemôže dosiahnuť do 3-4 minút, ventilátor sa vypne. Zatlačte tlačidlo štart opätovne len na krátko a kotol už bude pracovať v režime rozkúrenia.

Na vyberanie popola doručujem popolník v tvare žiaruvzdornej  tehly…ušetrí kopec námahy vymetaním – ODKAZ TU

 DPX CP

Kombinovaný kotol  drevo-pelety

Najčastejšie  osádzaný kotol, pri kúrení drevom platí to isté ako u DPX, pri kúrení  peletami  treba  pri zmene peliet prevážiť pelety.

Pellet  Automatic  plus

Možnosť kúriť len peletami-max. komfort, Vytiahnutie zásobníku popola šnekom, jedinou starosťou dosypať pelety do zásobníku. Taktiež vyžaduje preváženie peliet pri zmene  dodávateľa peliet