Servis kotlov ATMOS

Servis kotlov Atmos zabezpečujeme pre svojich zákazníkov v plnom rozsahu. Záručný servis zabezpečujeme v prípade nami dodaného kotla, technológie bezplatne, pozáručný servis resp. oprava neodborne zapojeného kotla je spoplatnená podľa sadzobníku, zákazník si taktiež hradí náhradné diely, doručovaciu službu a dopravu.

Dobré rady zadarmo 🙂

– Kotol si dajte zapojiť do Vášho systému ÚK len odborne spôsobilej osobe s oprávnením na montáž kotlov Atmos. V prípade neodbornej montáže často dochádza k prehriatiu kotla, dechtovaniu, zníženiu životnosti kotla v dôsledku nízkoteplotnej korózie atď.

– Palivové drevo musí dosahovať 12-20% vlhkosti čo odpovedá dvojročnému drevu.atmos

– Drevo na rozkúrenie sa ukladá v poradí hrubé drevo, triesky a navrch papier, podpaľač. Kladenie dreva býva základná chyba, s ktorou sa stretávame v praxi pri rozkúrení. Drevosplyňujúci kotol má trysku na spodku kúreniska, ohrev média prebieha pod tryskou v komore guľového priestoru (spodnej komore) odkiaľ sú spaliny odsávané ventilátorom do komína.

– popol sa usadzuje v spodnej časti kotla, málo popola svedčí o správnej funkcii kotla. Po dvoch týždňoch by ste mali vybrať z kotla asi lopatku popola. V takom prípade je splyňovanie dokonalé.

– Raz za dva týždne resp. podľa potreby treba vyčistiť prieduchy v zadnej časti kotla na sopúchu. Treba prečistiť prieduchy pod liatinovým krytom s nápisom Atmos, k tomu sú určené kefy dodané s kotlom.

– Pre správnu funkciu kotla je dôležité nastavenie retiazky parafínového regulátora. Medzera na klapke sania musí byť nastavená fixne skrutkou na 5 mm, retiazka sa najjednoduchšie nastaví pri teplote kotla 60°C nastavíme parafínový regulátor na 60°C a retiazka musí byť našpanovaná, klapka privretá. Dve teploty na parafínovom regulátore sú pre vertikálnu, resp. horizontálnu polohu montáže podľa typu kotla.

-Kotol na drevoplyn má vždy pracovať v maximálnom výkone, teplota média v kotly by mala dosahovať 80-90°C.