magbo system

 

 

 

 

 

 

 

Zameriavame sa hlavne na

VODOINŠTALÁCIE

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

ZDROJE TEPLA

SERVIS KOTLOV

Niekoľko slov o nás

REOP zákazníkovi v rámci svojho portfólia zabezpečí na profesionálnej úrovni návrh a realizáciu komplexného riešenia vodoinštalácií, kanalizácií od vodovodnej prípojky cez rozvody k odberným miestam, sanitu, zdravotechniku, odpadové potrubia až po dopojenie žumpy, čističky odpadových vôd resp. do verejnej kanalizácie.

Samozrejmosťou je aj tlaková skúška podľa aktuálne platných STN a vystavenie protokolu o tlakovej skúške vodovodu a kanalizácie. Taktiež je zákazníkovi zrealizované ústredné kúrenie podľa konkrétneho projektu resp. prepracovanie podľa daných požiadaviek. Firma REOP s.r.o. je špecialistom na stenové a podlahové vykurovanie, v ktorom je zároveň aj priekopníkom v rámci Stredoslovenského kraja… čítať viac

Naše posledné práce